REGULAMIN

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

 1. Apartamenty wynajmowane są na doby
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego. ,
 3. W apartamentach i ich bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz  palenia papierosów i wyrobów tytoniowych poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu (balkony w apartamencie nr 4 oraz 6). Naruszenie tej zasady wiąże się z koniecznością pokrycia przez Gościa kosztów dearomatyzacji pokoju 1000 pln .
 4. W obiekcie obowiązuje zakaz smażenia ryb.
 5. Pełne, zawiązane worki ze śmieciami proszę wystawić rano przed drzwi apartamentu w godzinach 7:00 – 10:30.
 6. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić jak najszybciej. Możemy nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (apartamentów) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 7. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
 8. Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Odpowiedzialność apartamentów „Oleńka” z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona.
 10. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentów powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 12. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 13. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 21.00.
 14. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 21.00 do godziny 7.00.
 15. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.
 16. Hotel ma prawo do wymeldowania gościa w trybie natychmiastowym, który podczas pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu. Naruszenie tej zasady wiąże się z natychmiastowym wymeldowaniem Gościa bez prawa zwrotu należności za niewykorzystane noclegi.